Základné procesy, ktoré sú využiteľné zákazníkom v našom systéme:
bcg-contactform.png

Základné procesy, ktoré sú využiteľné zákazníkom v našom systéme:

-       Realizácia tvorby faktúr podľa stavu uzatvorenej zmluvy.

-       Vystavenie konečnej faktúry pri ukončení zmluvy.

-       Vystavenie opravnej faktúry, pri problémoch či zmenách v zmluve alebo na základe reklamácie zákazníka.

-       Reklamácia záloh, kedy na základe zákazníckych požiadaviek (napr. zrušenie zálohy) došlo ku zmene zmluvných hodnôt potrebných pre jej výpočet.

-       Riešenie anomálií - tzn. v prípade logických nezrovnalostí je systém schopný zabezpečiť buď automatické alebo ručné spracovanie požiadavky.

-       Fakturácia v cykle, kedy sa jedná o proces pravidelnej ročnej fakturácie.

-       Fakturácia mimo cyklus, kedy sa fakturujú už spomínané anomálie.

-        Generovanie záloh, teda výpočet preddavkov podľa nastavených pravidiel, podľa jednotlivých odberných miest (vždy na 1 mesiac)

-        Špecifikácia fakturácie podľa OM s paušálom.

-        Špecifikácia fakturácie podľa OV s fakturovaným samo odčítaním.
 

Nenašli ste, čo ste hľadali?

neváhajte sa opýtať...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products© 2019 - 2023 - flexiit.sk

Odkazy / sociálne siete