Zákaznícký portál
bcg-contactform.png

Zákaznícky portál užívateľské práva pod kontrolou

Prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré sú zákazníkovi zaslané v niekoľkých úrovniach (napr. 1. časť poštou, 2. časť emailom) sa užívateľ autorizuje do aplikácie webového portálu. Každý zákazník má zobrazené len tie informácie, na ktoré má právo.

Hlavné funkcionality 1. Informácie o účte zákazníka
  Základné informácie o zákazníkovi, ktoré sú dôležité pre zasielanie faktúr, kalendárov záloh a iných tlačovín. Možnosť úpravy základných informácií o zákazníkovi je naviazaná na procesy Back Office, ktorý tieto informácie musia overiť.
 2. Faktúry a zálohy
  Konkrétne informácie o faktúrach a preddavkoch s možnosťou ich stiahnutia priamo z webového prostredia.
 3. Odberné miesta
  Informácie o jednotlivých odberných miestach s možnosťou stiahnutia konkrétnej zmluvy. Dôležitou voľbou, pre niektorých VIP zákazníkov, je možnosť zadávania samoodpočtov.
 4. Žiadosti
  V prípade, keď má zákazník požiadavky smerom k spoločnosti, môže tieto požiadavky riešiť prostredníctvom webového portálu.  Podľa typu žiadosti zákazníka je možné automaticky delegovať jeho vyriešenie na príslušné zodpovedné osoby.
 5. Správy
  V portále je možné komunikovať so zákazníkom prostredníctvom zasielania tzv. správ. Konkrétne správy môžu mať podobu krátkeho textu s priloženým dokumentom. Systém súčasne stráži, či bola správa "doručená / prečítaná" zákazníkom.
 6. Dokumenty k stiahnutiu
  Potreba dokumentov alebo šablón smerom k zákazníkovi je riešená modulom, ktorý disponuje priamo dokumentami s možnosťou ich stiahnutia.
 7. Požiadavky na zmeny
  Ak má zákazník požiadavku na zmenu svojich fakturačných údajov či inú žiadosť, všetko je riešené v module Požiadavky na zmeny.
 8. Cenníky
  Z webového prostredia je možné sťahovať a zobrazovať aktuálne cenníky pre zákazníka.
 9. Servis
  V prípade, keď zákazník pocíti potrebu servisu, je možné zadať servisnú požiadavku prostredníctvo webového portálu a následne sledovať jej postup v riešení.  Požiadavka je zaevidovaná s určenou prioritou a následne delegovaná na príslušnú zodpovednú osobu formou úlohy.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

neváhajte sa opýtať...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products© 2019 - 2023 - flexiit.sk

Odkazy / sociálne siete