Riadenie odchýlky
bcg-contactform.png

Riadenie odchýlky OPM pod kontrolou

Počas vývoja produktu sme sa stretli s požiadavkami našich zákazníkov, ktoré sme premietli do novo vyvinutého modulu Zodpovednosť za odchýlku.  Táto oblasť pokrýva riadenie portfólia zákazníkov a ich OPM z pohľadu zodpovednosti za ich odchýlku, priradenie cien, procesov súvisiacich so schválením či zamietnutím odchýlky (komunikácia s OKTE), zúčtovanie a výslednú fakturáciu pre jednotlivých zákazníkov.

Hlavné funkcionality 1. Individuálne a rámcové portfóliá
  Možný individuálny aj hromadný prístup k zatriedenia odberných miest, podľa typu, do konkrétneho portfólia s možnosťou ich následnej správy.
 2. Cenníky a ceny
  Nastavenie individuálnych cien a cenníkov za jednotlivé portfóliá - odberné miesta.
 3. Schválenie zodpovednosti za odchýlku
  Procesy spojené so zodpovednosťou za odchýlku daných subjektov sú realizované prostredníctvom Workflow, ktoré plne rešpektuje legislatívne nariadenia.
 4. Komunikácia s OKTE
  Priama komunikácia s OKTE je založená na procese odovzdania správ (* .xml) priamo medzi servermi OKTE a FLEXI (komunikácia typu Server - Server).
 5. Zálohovanie platieb za odchýlku
  Možnosti vytvárať zálohy na základe diagramu, vopred definovanej sumy či predpokladanej spotreby.
 6. Kompletná fakturácia odchýlky
  Vystavenie faktúry - fakturácia odchýlky podľa zúčtovania odchýlky daného zákazníka, odberových informácií a priradenej ceny.
 7. Integrované účtovníctvo
  Párovanie platieb z výpisov (banka, SIPO, Inkaso i.) voči vystaveným účtovným dokladom a ich následné zaúčtovanie podľa účtovnej kontačnej matice.
 8. Reporty + Controlling
  Pohľady na OPM, ich spotrebu a kompletné informácie o prebiehajúcich procesoch schválenia / zamietnutia odchýlky sú prezentované formou reportov.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

neváhajte sa opýtať...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products© 2019 - 2023 - flexiit.sk

Odkazy / sociálne siete