CRM Utility
bcg-contactform.png

CRM Utility komplexné riešenie riadenia obchodu

CRM utility je modul podporujúci riadenie obchodných tímov a obchodných príležitostí (B2B, B2C). Pokrýva komoditné produkty (elektrina, plyn, teplo, voda, CNG) i nekomoditné (služby / dopyty, inštalácia, osvetlenie, fotovoltaika, atď.).

Hlavné funkcionality 1. Zákazník
  Kompletná evidencia všetkých dát o zákazníkoch (nových, existujúcich) vrátane ich kategorizácie. Informácie o zákazníkoch môžu byť vyhotovované:
  • Automatizovane z dostupných dátových zdrojov (ISIR, ARES i.)
  • Automatizovane prostredníctvom rozhrania na iné existujúce systémy alebo databázy
  História komunikácie so zákazníkom je uložená prostredníctvom uskutočnených aktivít (e-mail, schôdzka, telefón a i.).
 2. Obchodné príležitosti
  Obchodné príležitosti môžu byť zamerané podľa:
  • Produktu (komoditné produkty (elektrina, plyn, teplo, voda, CNG) a nekomoditné produkty / služby (napr. Inštalácia či rekonštrukcie klimatizačných systémov atď.))
  • Typu zákazníka (akvizičné, cross-selling, retenčné i.)
 3. DMS (Document management system)
  Kompletné DMS riešenie pre vytváranie či verzovanie rôznych šablón dokumentov (napr. Generovanie ponúk, zmlúv, objednávok a pod.).  Všetka história dokumentov je uložená na jednom mieste priamo na zákazníkovi či obchodnej príležitosti. Modul umožňuje vlastnú tvorbu vlastných šablón dokumentov pre ich následné využitie.
 4. Obchodný plán
  Naprieč celým CRM je možné vytvárať obchodné plány. Obchodný plán môže byť zameraný na obchodného zástupcu, produkty, objem (MWh / Sk) a pod. Postupné plnenie plánu je graficky znázornené s možnosťou detailného rozpadu.
 5. Marketingové kampane
  Kampane vychádzajú zo zákazníckych dát uložených v systéme či iných externých databázach. Vstupným krokom kampaní je segmentácia zákazníkov a podľa následného scenára a formy kampane ich oslovenie. Kampane môžu byť zacielené podľa typu - akvizičné, retenčné ai.
 6. Kalendár
  Plná integrácia s MS Outlook na úrovni poštového klienta a kalendára. Modul kalendár umožňuje grafický prehľad naplánovaných aktivít, ich preplánovanie jednoduchými kalendármi iných užívateľov.
 7. Dashboard
  Každý používateľ pracuje s uloženými dátami v CRM systéme rozdielnym spôsobom a nahliada na dáta z rôznych uhlov pohľadu. V CRM je ľahké zostaviť si užívateľský dashboard po svojom a nazerať tak ľahko na aktuálny stav a vývoj zverených oblastí, predikovať budúce stavy alebo rýchlo odhaliť neštandardné odchýlky.
 8. Reporting
  Súčasťou riešenia je vlastný modul pre tvorbu reportov, analytických pohľadov a OLAP kociek. Každý report je generovaný do grafickej podoby či v rôznych formátoch elektronicky zasielaný na email v stanovený čas.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

neváhajte sa opýtať...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products© 2019 - 2023 - flexiit.sk

Odkazy / sociálne siete