Billing
bcg-contactform.png

Billing Komplexné riešenie fakturácie a obsluhy

Modul Billing podporuje kompletné riešenie fakturácie a obsluhu konečných zákazníkov a obchodníkov v oblasti predaja energií.  Pokrýva rôzne typy produktov (elektrina, plyn, voda, teplo, CNG) a segmenty zákazníkov (B2B, Retail).

Hlavné funkcionality 1. Kmeňové dáta - Karta zákazníka
  Kmeňové dáta sú základné dáta o zákazníkoch, pričom:
  • Základné členenie je podľa Osoba, Obchodná firma
  • Logika dat (1:N)
  • - Zákazník > Zmluvný účet > Zmluva > OPM
  • Dokumenty generované automaticky
  • - Výpoveď, Plná moc, Zmluva, Obchodné podmienky
  • - Kalendár záloh, Zálohové faktúry, Zúčtovanie, Faktúry, Upomienky, Vymáhanie, ...
 2. Kalendár platieb
  Na základe vytvorenej zmluvy systém následne generuje kalendár platieb (záloh):
  • Individuálne nastavenia fakturačných a platobných cyklov
  • - Výška a periodicita ich vystavenia
  • Hromadné generovanie dokladov
  • Kalendár platieb, Faktúra
 3. Proces zmeny dodávateľa - automatizovaný
  Plná podpora všetkých procesov aplikovateľných v procese zmeny dodávateľa. Pravidelná notifikácia užívateľovi o stave a nasledujúcich krokoch u daného zákazníka vrátane jeho histórie.
 4. Komunikácia s distribútormi/okte
  Prostredníctvom modulu Komunikace OKTE a potvrdeného certifikátu, komunikuje riešenie napriamo s OKTE. Komunikácia je typu Server - Server, kedy sú prijímané a generované dané typy správ (* .xml, * .xsl) s plnou podporou jednotlivých procesov (odpočtov, zmeny dodávateľa a i.).
 5. Zúčtovanie
  Na základe prichádzajúcich správ či odpočtových importných súborov sú vytvárané podklady pre faktúru tzv. zúčtovanie:
  • Obsahuje prehľad položiek - Informatívne položky, Obchodná zložka, Distribúcia, Ekologická daň, Fakturačné položky
  • Prehľad spotreby
  Proces vytvárania zúčtovanie je hromadný v prípade výskytu anomálie je obsluha vyzvaná k jej vyriešeniu.
 6. Banka
  Súčasťou riešenia je modul Banka, ktorý umožňuje sťahovanie a vytváranie bankových výpisov / príkazov, SIPA v rôznych formátoch.  Po nahratí bankového výpisu sú evidované jednotlivé jeho riadky ako prichádzajúce platby pre ich následné párovanie. U výpisov (vrátenie preplatkov i.) systém generuje príkazy do banky podľa zvoleného formátu.
 7. Párovanie platieb
  Párovanie platieb prebieha automaticky na základe očakávaných platieb a prichádzajúcich výpisov. V rámci párovacieho mechanizmu existuje 7 metód aplikovateľných na jeden výpis s možnosťou využitia modulu neobjasnených platieb:
  • Prebieha podľa stanovených scenárov a kritérií v niekoľkých fázach
  • Obsluha má k dispozícii modul Neobjasnené platby
  • Možnosť využívania A-Konta
 8. Integrované účtovníctvo komodít
  Súčasťou riešenia je integrované účtovníctvo komodít, ktoré odovzdáva agregované záznamy prevádzkovateľovi účtovníctva:
  • Hlavná a vedľajšia účtovná kniha
  • Ekonomické výstupy pre úrady
 9. Upomínanie / Splátkové kalendáre
  V rámci systému sú nastavené mechanizmy upomínania s možnosťami užívateľsky nastaviť rôzne scenáre upomínania (napr. podľa typu zákazníka):
  • List
  • E-mail
  • Telefon, a ďalšie ...
  V prípade komunikácie so zákazníkom možno dlžnú čiastku rozložiť do tzv. splátkového kalendára, kedy systém spätne stráži platobnú aktivitu zákazníka.
 10. Produkty a cenníky
  Nastavenie a vytváranie produktov / cenníkov rieši samostatný modul:
  • Nastavenie produktových cenníkov
  • Cenník, cenový model, a i.
  • Nastavenie individuálnych cien, produktov a cenníkov administrátorom
  • Evidencia histórie cenníkov
 11. Reporting
  Reporty sú logicky radené podľa oblasti, ktorú opisujú (Fakturácia, Saldokonto, Účtovníctvo, Zmena dodávateľa atď.).
 12. Nevyfakturovaná spotreba
  Vykonáva sa na základe odhadu budúcej fakturácie, teda odhadovanej spotreby odberného miesta, ktoré sa podľa TDD rozdelí na mesačné spotreby, "ocenia" sa podľa produktov a cenníkov. Výstup je formou reportov, ktoré je možné dimenzovať podľa používateľských potrieb.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

neváhajte sa opýtať...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products© 2019 - 2023 - flexiit.sk

Odkazy / sociálne siete